Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

4496 685e

March 23 2017

room-with-no-view
5727 5461
Reposted fromNajada Najada

March 22 2017

room-with-no-view
7122 4417 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaschwarzerwolf schwarzerwolf
room-with-no-view
7477 4323

March 21 2017

1621 ea64
Reposted fromshitsuri shitsuri
9491 62da
Reposted fromshitsuri shitsuri
8894 12e5
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaLuukka Luukka
room-with-no-view
9022 2866
room-with-no-view
5196 f778

blogdaniballet:

Oksana Bondareva

March 20 2017

room-with-no-view
Powiem szczerze: byłem przerażony życiem, tym wszystkim, co człowiek zmuszony jest robić tylko po to, by mieć na jakąś strawę, kąt i odzienie. Dlatego właśnie nie wstawałem z łóżka i piłem. Kiedy pijesz, to świat nadal gdzieś tam sobie istnieje, ale przynajmniej na chwilę zdejmuje Ci nogę z gardła.
— Charles Bukowski, Faktotum

March 19 2017

2526 0e2c

xwg:

L'Avventura (Michelangelo Antonioni, 1960)

Reposted fromLittleJack LittleJack
8266 02ab
Reposted fromerial erial
5761 ed11
6299 8d20 500

vlume:

Jude Law

March 18 2017

room-with-no-view
*chyba
Reposted fromKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj viashitsuri shitsuri
room-with-no-view
8646 33c9 500
syndrom
Reposted frombitchcraft bitchcraft viagoszko goszko
room-with-no-view
3553 4bee
Reposted frommisza misza viagoszko goszko
room-with-no-view
http://38.media.tumblr.com/9fafd0d757a42dd5f7f6e2e831f150d0/tumblr_nahigbcmKN1qlx024o2_r1_500.gif
Reposted fromcaligula caligula viagoszko goszko
room-with-no-view
2510 ef44 500
Reposted fromNajada Najada
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl